Д о д а т о к IV - Рони, визнаючи спільне бажання посилювати зв’язки між державами єавт, з одного боку, та Україною,...


Д о д а т о к IV


(про який ідеться в пункті 1 статті 2.3)


^ ІМПОРТНІ МИТА


Д о д а т о к IV


(про який ідеться в пункті 1 статті 2.3)


ІМПОРТНІ МИТА


Імпортні мита


1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі імпортні мита й еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком випадків, зазначених у цьому додатку.


2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою «2», повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

– з 1 січня 2012 року до 67 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2013 року до 34 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2014 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.


3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою «3», повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

– з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2015 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.


4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою «5», повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

– з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.


5. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою «7», повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

– з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.


6. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою «10», повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

– з 1 січня 2012 року до 91 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2013 року до 82 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2014 року до 73 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2015 року до 64 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2016 року до 55 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2017 року до 46 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2018 року до 37 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2019 року до 28 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2020 року до 19 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2021 року до 10 % розміру базового мита,

– з 1 січня 2022 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.


7. Скасування мит на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та та позначені в останній колонці таблиці позначкою «OT», переглядатиметься в рамках Спільного комітету не пізніше ніж через три роки після набрання чинності цією Угодою та згодом, у разі необхідності, один раз на два роки.


8. Якщо Україна надасть Європейському Союзу більш сприятливий режим стосовно будь-якого товару, зазначеного в таблиці цього додатка, то Україна поширить такий режим на держави ЄАВТ.Код

ГС 2007

Опис товарів

Діюча ставка мита станом на 1 січня 2009 року

Категорія скасуваннямита

2507002000

- Каолін

10

3

2507008000

- iншi глини каолiновi

10

3

2508100000

- бентоніт

20

5

2508300000

- глина вогнетривка

20

5

2508400010

землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)

20

5

2508400090

інші

10

3

2508500000

- андалузит, кiанiт і силiманiт

20

5

2508600000

- муліт

20

5

2508700000

- землi шамотнi або динасовi

20

5

2509000000

Крейда

10

3

2512000000

Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кізельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременисті землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше

10

3

2516110000

- - необробленi або начорно обробленi

10

3

2516121000

- - - завтовшки не більш ніж 25 см

10

3

2516129000

- - - інший

10

3

2516200010

- - необроблений або начорно оброблений

10

3

2516200090

- - інший

20

5

2516900000

- iнші камені для монументiв чи будiвництва

10

3

2521000000

Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу

10

3

2523210000

- - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений

10

3

2523290000

- - інші

10

3

2523901000

- - цемент із доменних шлаків

10

3

2523908000

- - інший

10

3

2526100000

- неподрiбнений, нерозмелений

10

3

2710113100

- - - - - - бензини авiацiйнi

10

10

2710114111

- - - - - - - - - - із вмістом не менш ніж 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їхні суміші

10

10

2710114119

- - - - - - - - - - інші

5

10

2710114911

- - - - - - - - - із вмістом не менш ніж 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їхні суміші

10

10

2710114999

- - - - - - - - - інші

5

10

2710115900

- - - - - - - - з октановим числом 98 чи більше

5

10

2710117000

- - - - - пальне для реактивних двигунів

10

3

2712903910

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму

10

3

2715000010

- - антикорозійні

10

3

2804690000

- - інші

5

3

2805110000

- - натрій

5

3

2805120000

- - кальцій

5

3

2805191000

- - стронцій та барій

5

3

2805199000

- - - інші

5

3

2805301000

- - суміші або сплави

5

3

2805309000

- - інші

5

3

2805401000

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш ніж 224 євро

5,5

3

2818200000

- оксид алюмiнiю, крім штучного корунду

5

3

2818300000

- гiдроксид алюмiнiю

5

3

2836200000

- карбонат динатрiю

5,5

3

2844301900

- - - інші

5

3

2845100000

- важка вода (оксид дейтерiю)

5

3

2845901000

- - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти

5

3

2917110000

- - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри

6,5

3

2917121000

- - - адипiнова кислота та її солi

6,5

3

2917350000

- - фталевий ангiдрид

6,5

3

2917360000

- - терефталева кислота та її солi

6,5

3

2918140000

- - лимонна кислота

6,5

3

2918150010

- - - натрій цитрат

2

3

2918150090

- - - інші

6,5

3

2918180000

- - хлорбензилат (ISO)

6,5

3

2921191000

- - - триетиламiн та його солi

6,5

3

2921198090

- - - - інші

6,5

3

2921220000

- - гексаметилендiамiн та його солi

2

3

2921309900

- - інші

6,5

3

2921410000

- - анiлiн та його солi

2

3

2921421000

- - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їхні солi

6,5

3

2921430000

- - толуїдини та їхні похiднi; солi цих речовин

6,5

3

2921440000

- - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин

2

3

2921450000

- - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їхні похiднi; солi цих речовин

6,5

3

2921511900

- - - - інші

6,5

3

2921519090

- - - - інші

6,5

3

2921599000

- - - інші

6,5

3

2922120000

- - дiетаноламiн та його солi

2

3

2922131000

- - - триетаноламін

6,5

3

2922139000

- - - солі триетаноламіну

6,5

3

2922290010

анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їхні солi

6,5

3

2922390000

- - інші

6,5

3

2922410000

- - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин

6,5

3

2922420000

- - глутамiнова кислота та її солi

6,5

3

2922430000

- - антранiлова кислота та її солi

6,5

3

2922500090

- - інші

6,5

3

2931009530

- - триетилалюміній

5

3

2932120000

- - 2-фуральдегiд (фурфурол)

6,5

3

2932130000

- - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий

6,5

3

2940000000

Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталі цукрів та складнi ефiри цукрiв, та їхні солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939

6,5

3

3102101000

- - сечовина із вмiстом більш ніж 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт

2

3

3102109000

- - інші

2

3

3102210000

- - сульфат амонiю

5

3

3102290000

- - інші

5

3

3102301000

- - у водному розчинi

5

3

3102309000

- - інші

5

3

3102401000

- - із вмiстом азоту не бiльш ніж 28 мас. %

5

3

3102409000

- - із вмiстом азоту більш ніж 28 мас. %

5

3

3102509000

- - інші

6,5

3

3102600000

- подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю і нiтрату амонiю

5

3

3102800000

- сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчині

5

3

3102900000

- добрива iншi, у тому числі сумiшi, не включенi до iнших товарних позицій

5

3

3103101000

- - із вмiстом більш ніж 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V)

5

3

3103109000

- - інші

5

3

3105100000

- товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш ніж 10 кг

5

3

3105201000

- - із вмiстом азоту більш ніж 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт

5

3

3105209000

- - інші

5

3

3105300000

- гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй)

5

3

3105400000

- дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом діамонiю (фосфатдiамонiй)

5

3

3105510000

- - із вмiстом нiтратів та фосфатiв

5

3

3105590000

- - інші

5

3

3105909100

- - - із вмiстом азоту більш ніж 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт

5

3

3201200000

- екстракт австралійської акації

5

3

3201902000

- - екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана

5

3

3201909000

- - інші

5

3

3206110010

- - - із вмістом не менш ніж 80 мас. %, але не більш ніж 93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину

6,5

3

7699608547987687.html
7699776849636898.html
7699824641272321.html
7699898447059809.html
7700003816596949.html